Piotrków Nagłówek
Książki prawnicze w bibliotece adwokataMłotek sędziego PiotrkówWaga w gabinecie adwokata

§ Prawo pracy

W ramach świadczonych usług Kancelaria oferuje pracownikom oraz pracodawcom doradztwo prawne oraz reprezentację przed sądami pracy w kwestiach dotyczących szeroko pojętego prawa pracy.

Kancelaria zajmuje się w szczególności sprawami:

  • przygotowywania i opiniowania umów o pracę oraz umów o zakazie konkurencji
  • o ustalenie istnienia stosunku pracy
  • o przywrócenie do pracy
  • o uznanie wypowiedzenia o pracę za bezskuteczne
  • o zapłatę należnego wynagrodzenia za pracę (także w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej),
  • o odszkodowanie za nieuzasadnione lub niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę,
  • o sprostowanie świadectwa pracy,
  • o zadośćuczynienie pieniężne i odszkodowanie w przypadku mobbingu

ul. Młynarska 2 lok. 120 (I p.)

97-300 Piotrków Trybunalski

tel. 509 127 606

tel/fax 44 645 15 22

zakres uslug