Piotrków Nagłówek
Książki prawnicze w bibliotece adwokataMłotek sędziego PiotrkówWaga w gabinecie adwokata

§ Prawo karne

Kancelaria zajmuje się sprawami z dziedziny prawa karnego, prawa wykroczeń oraz prawa karnego wykonawczego.

W ramach świadczonych usług zapewniamy kompleksową pomoc i obronę we wszystkich rodzajach postępowań i na każdym etapie postępowania karnego:

 • w postępowaniu przygotowawczym (tj. przed Policją oraz Prokuraturą w trakcie dochodzenia/śledztwa)
 • w postępowaniu przed Sądem I oraz II instancji (wniesienie apelacji, zażalenia i popieranie ich przed Sądem)
 • w postępowaniu kasacyjnym i o wznowienie postępowania
 • w postępowaniu wykonawczym (tj. po zapadnięciu prawomocnego wyroku):
  • złożenie wniosku o:
   • odroczenie wykonania kary,
   • zastosowanie dozoru elektronicznego,
   • warunkowe zawieszenie wykonania kary,
   • przedterminowe warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary,
   • przerwę w wykonaniu kary,
   • i reprezentacja skazanego w postępowaniu w tym zakresie,

Oferujemy pomoc prawną w razie zatrzymania (uczestniczenie w czynnościach przesłuchania osoby zatrzymanej na Policji lub w Prokuraturze) oraz tymczasowego aresztowania (udział w posiedzeniach Sądu w przedmiocie rozpoznania wniosku Prokuratury o zastosowanie tymczasowego aresztowania, jego przedłużenie, składanie wniosków o uchylenie tymczasowego aresztowania)

Zapewniamy w postępowaniu karnym również reprezentowanie i obronę praw:

 • pokrzywdzonego (sporządzanie i składanie zawiadomienia o przestępstwie, składanie wniosków dowodowych, zażalenie na postanowienie prokuratora o odmowie wszczęcia bądź umorzeniu dochodzenia),
 • oskarżyciela posiłkowego w postępowaniu przed Sądem,
 • powoda cywilnego (w celu dochodzenia w postępowaniu karnym roszczeń majątkowych wynikających z popełnienia przestępstwa)

 

ul. Młynarska 2 lok. 120 (I p.)

97-300 Piotrków Trybunalski

tel. 509 127 606

tel/fax 44 645 15 22

zakres uslug