Piotrków Nagłówek
Książki prawnicze w bibliotece adwokataMłotek sędziego PiotrkówWaga w gabinecie adwokata

§ Prawo cywiline

Kancelaria zajmuje się sprawami z następujących działów prawa cywilnego:

 • Prawo rzeczowe:
  • zasiedzenie nieruchomości
  • służebności, z uwzględnieniem służebności przesyłu
  • zniesienie współwłasności i rozliczenie nakładów
  • ochrona własności i posiadania
  • księgi wieczyste i hipoteka
  • prawo lokalowe
 • Prawo zobowiązań:
  • sprawy dotyczące umów cywilnoprawnych:
   • dochodzenie wykonania umowy,
   • roszczenia wynikające z niewykonania umowy,
   • roszczenia o należności z umów,
   • przygotowywanie umów i ich opiniowanie oraz udział w negocjacjach ich warunków
  • sprawy o zapłatę
  • dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę (w tym z wypadków komunikacyjnych, błędów lekarskich, tzw. zakażeń szpitalnych)
  • sprawy o uznanie czynności prawnej dokonanej z pokrzywdzeniem wierzyciela za bezskuteczną (skarga pauliańska)
  • sprawy dotyczące ochrony dóbr osobistych
 • Prawo spadkowe:
  • stwierdzenie nabycia spadku, przyjęcie i odrzucenie spadku
  • dział spadku
  • dochodzenie roszczeń z tytułu zachowku, zapisu i polecenia
  • dochodzenie nieważności testamentu
  • sprawy dotyczące uznania spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia
  • doradztwo w zakresie:
   • wydziedziczenia,
   • zrzeczenia się spadku,
   • odpowiedzialności za długi spadkowe,
   • sporządzenia testamentu,
   • poświadczenia dziedziczenia

Oferujemy sporządzanie pism procesowych na każdym etapie postępowania, m.in. pozew, odpowiedź na pozew, wnioski, sprzeciw od nakazu zapłaty, zarzuty od nakazu zapłaty, apelacja, zażalenie

Kancelaria świadczy pomoc również na etapie postępowania egzekucyjnego, m.in.:

 • wniosek o wszczęcie egzekucji,
 • skarga na czynności komornika,
 • powództwa przeciwegzekucyjne (tj. jeden z środków obrony dłużnika lub osoby trzeciej przed prowadzoną przeciwko nim egzekucją, gdy postępowanie takie narusza ich prawa)

 

ul. Młynarska 2 lok. 120 (I p.)

97-300 Piotrków Trybunalski

tel. 509 127 606

tel/fax 44 645 15 22

zakres uslug