Piotrków Nagłówek
Książki prawnicze w bibliotece adwokataMłotek sędziego PiotrkówWaga w gabinecie adwokata

§ Prawo Autorskie

Prawo autorskie jest zbiorem przepisów prawnych, których przedmiotem jest zapewnienie ochrony twórczości naukowej, literackiej i artystycznej. Określa ono jakie prawa przysługują twórcom oraz czego mogą domagać się od naruszycieli ich praw.

Kancelaria zajmuje się dochodzeniem roszczeń w przypadku naruszenia praw autorskich
(m.in. do utworów literackich, publicystycznych, naukowych, kartograficznych, programów komputerowych, materiałów reklamowych, utworów plastycznych, fonograficznych, wzornictwa przemysłowego, dzieł architektonicznych, muzycznych, scenicznych, audiowizualnych i wielu innych), uzyskując m.in.:

  • zaniechanie naruszania prawa
  • usunięcie skutków naruszenia
  • naprawienie wyrządzonej szkody
  • wydanie uzyskanych korzyści

Kancelaria oferuje ponadto doradztwo:

  • w kwestiach autorskich praw osobistych oraz autorskich praw majątkowych
  • przy zawieraniu umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz umów o korzystanie z utworu (licencja)

Z prawem własności intelektualnej nierozerwalnie wiążą się zagadnienia prawne związane z ochroną dóbr osobistych oraz wizerunku.

Pomimo tego, że pierwsza z kategorii chroniona jest przepisami kodeksu cywilnego, druga zaś przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, to obydwie częstokroć są ze sobą nierozerwalnie związane i mamy wówczas do czynienia z tzw. kumulatywną ochroną prawną. Pomagamy naszym Klientom podejmując działania mające na celu eliminację naruszeń, a jeżeli już do nich doszło, usunięcie ich skutków oraz uzyskanie dla naszych Klientów stosownej gratyfikacji finansowej od osoby odpowiedzialnej za naruszenie.

ul. Młynarska 2 lok. 120 (I p.)

97-300 Piotrków Trybunalski

tel. 509 127 606

tel/fax 44 645 15 22

zakres uslug